KAS25 AS - BEDRIFTSUTVIKLING / COMPANY DEVELOPMENT
Tjenester:  

Våre fokus områder består av: 

 • Forretningsutvikling
 • Endringsledelse
 • Kontraktsforhandlinger
 • Styredeltakelse/-ledelse
 • Kapitalinnhenting
 • Interimledelse
 • Prosjektledelse
 • Regnskap/Økonomi
 • Roller: CEO, COO, CFO, SEO

Services:

Our main focus areas are: 

 • Business Development
 • Change Management
 • Contract Negotiations
 • Board of Director
 • Equity/Funding
 • Interim Management
 • Project Manager
 • Accounting/Finance
 • Roles: CEO, COO, CFO, SEO 


Prosjekter/Referanser:
2016: Adm.dir. i Periti AS (www.pereti.no) Styreformann Medis Pharm.(www.oxitrate.no), ulike prosjekter.

2015: Arbeidende styreformann Medis Pharm., Ulike prosjekter; KAN Holding, BioBalance Laboratories.

2014: Arbeidende styreformann Medis Pharm., styremedlem/CFO i norske/ utenlandske selskaper.

2013: VP Salg og Marked/CFO, Internett utvikling internasjonalt.
Styremedlem i norske/utenlandske selskaper.

2012: Endringsledelse, Maritime sektor, Internasjonalt. VP Supply Chain EMS Seven Seas LLC, Dubai.

Projects/References:
2016:  CEO i Periti AS (www.pereti.no) Chairman Medis Phar.(www.oxitrate.no), misc projects.

2015:Chairman Medis Pharm. Misc. projects; KAN Styling Brush, BioBalance Laboratories.

2014: Chairman Medis Pharm., BOD/CFO in norwegian/international companies.

2013: VP Operations/CFO, Internet Product Development  World Wide. BOD in norwegian/international companies.

2012: Change Management, Maritime Sector, Internationally. VP Supply Chain EMS Seven Seas LLC, Dubai.Website Builder drives av Vistaprint