KAS25 AS  - BEDRIFTSUTVIKLING / COMPANY DEVELOPMENT

Prosjekter

Periti AS: Konsulentselskap med tung teknologikompetanse. www.periti.no

Oxitrate: 100% miljøvennlig rengjørings- og desinfeksjonsmidel. www.oxitrate.comSamarbeidspartnere
Interimledelse: www.interimleder.no
Arendal Næringsforening.  www.arendalnaeringsforening.no
Sørlandets Kunnskapshavn: www.kunnskapshavna.no
Gerson Lehrman Group (Council Member): https://glg.it
Website Builder drives av  Vistaprint