KAS25 AS - BEDRIFTSUTVIKLING / COMPANY DEVELOPMENT
Erfaringer:

 • Konsulent/Rådgiver
 • CEO, COO, CFO, SEO, PL, Styreformann og styremedlem.
 • Strategi, forretningsutvikling og endringsledelse.
 • Salgs- og Markedsledelse.
 • Prosjektledelse, anbudserfaring og planlegging.
 • Forhandlinger nasjonalt og internasjonalt/Kontrakter B2B/Marked og salgsarbeide. 
 • Mål og resultatstyring.  
 • Business Control og forretningsmessige overvåkning og utvikling.   
 • Prosjektfinansiering World Wide.
 • Styreerfaring fra mange bransjer og selskaper: (Styremedlem/Styreformann i selskaper i Skandinavia, UK, USA, Midt-Østen (UAE, Oman, Qatar, Bahrain, Kuwait, Djibouti). 
 • Finansiering/Børsintroduksjoner/Egenkapital/Crowdfunding. 
 • Industrialisering, innovasjon og teknologiutvikling. 
 • Omfattende datakunnskap og erfaring.  MS Office; PowerPoint, Word, Excel, Project. Super Office, Bygg Office, ERP, Scenario, e-conomic og Tripletex.  
 
Kapasitet m.h.t. større og mindre prosjekter gjennom bredt nettverk.         

Experiences:

 • Management Consultant
 • CEO, COO; CFO, SEO and PM, Chairman of the Board and Board Member.
 • Strategy, Business Development and Change Management. 
 • Sales and Marketing Management.    
 • Project Management and Tender Management Planning and execution.
 • Negotiations/contracts B2B/ Marketing and sales/client handling.
 • Procurement/Supply Chain Management and development. 
 • Goals and Performance Management. 
 • Business Controlling, Supervision and Financial Management. 
 • Project Financing World Wide.
 • Extensive experience as Board Member/Chairman in Scandinavia, UK, USA, and the Middle East.
 • Financing/Private Equity/Introduction at Stock Exchange/Crowdfunding.
 • Industrialization, Innovation and Technology development. 
 • Excellent data and computer skills. MS Office; PowerPoint, Word, Excel, Project. Super Office, Bygg Office, ERP, Scenario, e-conomic and Tripletex.

Capacity to handle larger and smaller projects through a broad network.


Website Builder drives av Vistaprint