KAS25 AS  - BEDRIFTSUTVIKLING / COMPANY DEVELOPMENT
Bakgrunn:
 
30 års erfaring innen ulike bransjer i Skandinavia, UK, USA og Midt-Østen. 

Rådgivning basert på bred erfaring og kompetanse med et nettverk både nasjonalt og internasjonalt som kan nyttegjøres i spesifikke prosjekter.


Background:

More than 30 years of experience in Scandinavia, UK, USA and the Middle East. 

Advisor utilizing broad experience and competence. Further we have an extensive network both nationally and internationally that could be utilized on specific projects.

Website Builder drives av  Vistaprint