KAS25 AS  - BEDRIFTSUTVIKLING / COMPANY DEVELOPMENT

Om oss

Vi jobber med er ulike selskaper/prosjekter innen ledelse, videreutvikling, endringer, strategi, finansiering, kapitalinnhenting og produktutvikling i Norge og internasjonalt. 

I den sammenheng har vi tilgang til et omfattende nasjonalt og  internasjonalt nettverk. 


About us

We are involved in companies/projects regarding management, business development, change management, strategy, financing, capital raising, crow funding and product development in Norway and internationally.

In that context we have access to a broad national and international network.


Website Builder drives av  Vistaprint